Tegen fusie: “Desnoods terug naar Luik”


 

HOEGAARDEN –  16 september 2022

Op de trappen van het gemeentehuis waren kreten te horen tegen een fusie met Tienen. En ook voor “Trug no Laaik” (zoals voor de Franse revolutie).Vrijdag 16 september 2022 om 18:44

Retour à Liège is een besmette slogan, sedert de overheveling van de Voerstreek naar Limburg. De tekst Wij willen met Luik blijven prijkte in Landense deelgemeenten op gevels eind jaren zestig (toen de streek bij Brabant werd gevoegd). Een Hoegaardse wens om nu ook terug te keren tot de toestand onder het prinsbisdom is dus dapper en gewaagd. Zien wat men daarmee aanvangen in de revue van De Totale Waanzin (10, 11, 12 november a.s.).

Voor die revue werden filmbeelden ingeblikt op het Gemeenteplein vrijdagavond. De kreten gingen terug op het liedje Wij willen niet bij Tienen. Ze zijn tweetalig: “Geen fusie/Giejen Fuise” en hebben een internationale echo “Geen nieuwe Krim”. Kortom: “We doown voetsj gelèk vruger”.

 rb

Armistis 2021 – Totale waanzin nu definitief Trug Gelost: met ook een scherpe blik op mogelijke gemeentefusies

Hageland Actueel
De twee voorbije jaren kon in Hoegaarden het Armistisconcert van de Totale Waanzin niet plaatsvinden wegens corona. In november vorig jaar was alles klaar voor de editie 2021 van Trug Gelost, maar in laatste instantie moest alles afgelast worden omdat corona weer de kop opstak. Maar niet getreurd ‘Trug Gelost 2021’, wordt nu opgevoerd op 7, 8 en 9 april. En normaal volgt de Armistis 2022 op 10, 11 en 12 november 2022.

De Hoegaardse muziek- & koldergroep ‘De Totale Waanzin’ (foto Hans Kleynen) bestaat bijna 30 jaar. Het was inderdaad in november 1993 dat ‘de weddingschap’ werd afgesloten tussen enkele totaal muzikaal onkundige veertigers uit Hoegaarden, om beginnen muziek te spelen en dan nog wel in het lokaal dialect, het ‘Oowgeds’. ‘Totale waanzin’ vonden sommigen en daarmee had de groep haar naam. In 1994 was er de eerste Armistis (foto),  nu volgt de 27ste editie van het Armistiskonsaar.

Hoegaards volkslied

“We zijn tevreden dat dit concert weer kan, want in november vorig jaar durfden we het niet te organiseren, hoewel alles klaar stond. We spelen nu in grote lijnen wat we van plan waren in november. Alleen een paar sketches zijn gewijzigd omdat sommige acteurs nu niet beschikbaar waren”, zegt scenarioschrijver Luc Vandeplas.

Het Armistiskonsaar Trug Gelost 2021 dat nu opgevoerd ziet er in grote lijnen als volgt uit: de Totale Waanzin speelt een selectie van nieuwe liedjes en klassieke hits, ditmaal met akoestische instrumenten. Grote hits als ‘de maskers van Oowgere’, ‘In Owgere’, ‘Sjotte in de waaj’, ‘Et roewej strikske’, ‘Géft aaze Oowged trug’, zijn er zeker bij, en uiteraard wordt de Armistis afgesloten met het Hoegaards volkslied ‘Land van beuj èn biejete’. (film)

Het eerste Armistiskonsaar door de Totale Waanzin in 1994

Fusieproblematiek

Er worden door het Armistisch theatergezelschap zeven live sketches gebracht en zes verfilmde sketches die de voorbije zomer werden opgenomen. “Jaarlijks komt ook de Tiense Straatmuzikant Herman Vandermeulen bij ons zingen als eerbetoon aan de veel te vroeg overleden accordeonist Guy Puyneers. We spelen ook in op de actualiteit met de fusieproblematiek met de fusie zowel gezien vanuit Hoegaards als vanuit Tiense perspectief. Met daarbij uiteraard ook passende liedjes. Vergeten we niet dat we vroeger al een bijdrage brachten over ‘Hoegaarden Vrijstaat’. Dat zal nu niet minder zijn”, lacht Luc.

De verkoop van de kaarten van de Armistis verlopen vlot. Voor de donderdag zijn er nog heel wat plaatsen vrij, maar voor de vrijdag en de zaterdag hebben telkens al 80 mensen bevestigd. Om iedereen comfortabel te laten zitten wordt het aantal beperkt tot 100 per avond.

Het Armistis concert vindt plaats op donderdag 7, vrijdag 8  en zaterdag 9 april, telkens om 20 uur in ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat. Kaarten kosten € 10 in voorverkoop, € 12 aan de kassa. Info kaarten: 0496 / 72 53 07,  0475 / 36 00 43 of 0485 / 65 25 92.

2022 – Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente …

Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente: “Wij zijn daar niet klaar voor, en ook geen vragende partij”

Tienen snoepte in 1977 Groot-Overlaar tussen de E40 en de Getestraat al af van Hoegaarden, misschien volgt binnenkort de hele gemeente.  — ©  FG

HOEGAARDEN Het Nieuwsblad

Door zijn ligging vlak tegen de taalgrens lijkt Hoegaarden gedoemd om te fuseren met Tienen. Dat blijkt uit een masterproef die bekroond werd door het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Maar politici in de biergemeente staan niet te trappelen van ongeduld om de stap vrijwillig te zetten. “Het is David tegen Goliath.”

Achiel Baeken

Dinsdag 22 februari 2022

Vrijwillige fusies kunnen vanaf 2025 tot stand komen. In 2031 volgt mogelijk een verplichting. In de masterproef van Juul Baelen, die er in 2020 een scriptieprijs mee won, staat Hoegaarden als enige gemeente vermeld om te fuseren met de noordelijk gelegen stad Tienen. De E40 als huidige barrière tussen de twee gemeenten zou dan geen grens meer vormen. Een fusie van Hoegaarden in oostelijke of zuidelijke richting is uitgesloten, want daar grenst ze aan de Waalse gemeenten Heylissem, Geldenaken en Bevekom. Westelijk is alleen het landelijke Boutersem en met uitbreiding Bierbeek een mogelijkheid. Maar de masterproef geeft voorkeur aan een fusie van Boutersem met Bierbeek. Zonder Hoegaarden, dat best aansluit bij Tienen. Hoegaarden zou immers louter een ‘aanhangsel’ betekenen van Boutersem/Bierbeek.

Het onderzoek ging uit naar fusies van gemeenten met een gelijkaardig profiel, vooral wat betreft het inwonersaantal, de financiële middelen, de dienstverlening, de manier van beleidsvoering, de grootte, het landelijke of stedelijke karakter, de verplaatsingsmogelijkheden tussen de te fuseren gemeenten, de socio-culturele samenhang, welke partijen de bestuursmeerderheid vormen en welke intergemeentelijke samenwerkingen al bestaan. Het plan benadrukt dat een beslissing vooral bij de burgers moet liggen en dat die moeten bevraagd worden naar een mening.

Schulden afbouwen

”We zijn niet klaar voor een fusie en ook geen vragende partij voor eender welke”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) van Hoegaarden. “Voor- en nadelen vallen nog af te wegen en rap iets doen, is niet goed. Fuseren in 2025 zou voor elke burger een cadeau van 500 euro opleveren. Een fusie met Tienen betekent een 40.000 inwoners of 20 miljoen euro. Moet je het daarvoor doen? Je kunt er zelfs de schuldenlast van beide gemeenten nauwelijks mee afbouwen.” Volgens de meerjarenplannen 2020-2025 bedragen die 65 miljoen voor Tienen en acht miljoen voor Hoegaarden.

Oppositiepartij Gewoon Wit heeft nog geen mening over een fusie. “De partijleden gaan een visie nog bespreken”, zegt Herwig Princen. Voor oppositiepartij Vooruit heeft een fusie geen zin als ze geen betere dienstverlening garandeert voor de bevolking. “Als ze er komt, moet Hoegaarden zijn landelijk karakter bewaren”, zegt Johan Bollens. Een samenwerking met Waalse gemeenten noemt hij verrijkend en noodzakelijk om taalgrensoverschrijdende aangelegenheden aan te pakken, zoals wegwerkzaamheden, bedrijvenzones en toerisme. “Het wordt tijd dat gesprekken op gang komen met de bevolking om te vernemen wat zij wenst.”

Identiteitsverlies

Voor Philip Collaers (N-VA) staat een fusie gelijk aan een identiteitsverlies voor Hoegaarden. “Ons sterk biermerk kan in het gedrang komen. Ik geloof niet in een fusie met Tienen, dat bijna vijf maal meer inwoners telt dan Hoegaarden. Dat wordt een David tegen Goliath. Fuseren met Boutersem/Bierbeek zou dan weer betekenen dat de Hoegaardiers een verre verplaatsing moeten doen voor gemeentelijke administratieve aangelegenheden.”

Al bij de fusievorming in 1977 moest Hoegaarden zijn gebied Groot-Overlaar afstaan aan Tienen. Hoegaarden reikte tot bijna aan het Mulkplein met de Oorbeeksesteenweg en Getelaan als grens. Die werd verlegd tot aan de E40. Volgens burgemeester Taverniers kreeg Hoegaarden wel compensaties.

 “Meest logische partner”

In Tienen zelf zijn ze positiever over een fusie met de biergemeente. “Ik meen dat Hoegaarden meer werkingsmogelijkheden zal krijgen met een aansluiting bij de stad Tienen dan bij eender welke andere landelijke gemeente.” Dat zegt de Tiense schepen voor Interne en Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts (N-VA). “Wel moet worden nagegaan wat de burgers wensen, maar die oefening hebben we in Tienen nog niet gemaakt. Ik begrijp dat ze in Hoegaarden niet staan te springen om met Tienen te fuseren. Of zo’n fusie werkbaar is? Wat betekent werkbaarheid? Zou die beter zijn bij een fusie met Boutersem? Er is nog geen overleg geweest met Hoegaarden, maar ik meen toch dat beide gemeenten op verscheidene vlakken goed bij elkaar aansluiten. Kijk maar naar het toerisme en de dienstverleningen op commercieel, sportief en socio-cultureel vlak. Elkaar nu beconcurreren, is uit den boze.”

Schepen voor Vrije tijd Wim Bergé (CD&V) voegt toe dat een streefdoel van het stadsbestuur erin bestaat dat elke Tienenaar zich thuis voelt in de stad. “Als Hoegaarden bij Tienen zou gaan horen, zal dat voor Hoegaardiers niet anders zijn”, belooft hij.

2022 – Hoegaardiers zouden eventuele fusie met Tienen niet zien zitten

Het Laatste Nieuws – 13 04 2022 – Joren Wollants

Het gemeentehuis van Hoegaarden. © Christian Hennuy

HOEGAARDEN – Als het ooit tot een fusie komt tussen de stad Tienen en de gemeente Hoegaarden, zal dat tegen de zin van de meeste Hoegaardiers zijn. Dat bevestigt een poll die sinds gisteren op Facebook staat. Meer dan 400 mensen gaven er al hun mening. De overgrote meerderheid wil liever een aparte gemeente blijven.

Een fusie van Hoegaarden met een andere gemeente is voor alle duidelijkheid nog niet aan de orde. Als dat toch ooit op tafel zou liggen, lijkt Tienen de meest logische optie. Met dat idee lanceerde een facebookgebruiker een poll op de sociale media. De antwoorden wijzen bijna allemaal in dezelfde richting: Hoegaarden blijft beter een onafhankelijke gemeente.

Van de 416 mensen die op de poll reageerden, antwoordde 90 % dat ze een fusie niet zouden zien zitten. Er zijn zelfs meer mensen die liever een fusie met Boutersem of Bierbeek zouden aangaan dan eentje met Tienen. Nog geen 4 % van de mensen die reageerden, zou in zee willen gaan met de Suikerstad. Het gaat natuurlijk maar om een facebook-poll, maar het geeft alvast een idee van wat de burger wil.

2022 – Hoegaarden tegen elke vorm van fusie

Hageland Actueel – 13 04 2022 – Christian Hennuy

Op de Gewoon Wit receptie, een plaatselijke dorpspartij,  kwam de eventuele gemeentefusie weer opdagen. “We willen de Hoegaardse eigenheid bewaren. Maar wat als een fusie verplicht wordt?”, klonk het. Oud-gemeenteraadslid Lynn Minot (voormalig CD&V), die nu in het Leuvense woont, startte alleszins een poll op waaruit blijkt dat de Hoegaardiers absoluut niet van een fusie willen weten.

“ We willen dit grondig onderzoeken. We mogen niet uitsluitend emotioneel reageren”, klonk het bij Gewoon Wit. Op dit ogenblik is nog geen concreet voorstel, maar de kans dat er op de gemeenteraad een voorstel komt voor een onderzoek naar mogelijke gemeentefusies is groot.

Zopas werd op het Armistisconcert in het Paenhuys in Hoegaarden, een statement gemaakt waarbij Hoegaarden tegen elke vorm van fusie zijn. ‘We wille ni bé Teujne’, klonk het. Luc Vandeplas, scenarioschrijver van de Totale Waanzin op het Armistisconcert:”Ze willen nu een studie doen naar de mogelijkheid voor een fusie. Maar met een studie kun je alles bewijzen wat je zelf wil als resultaat. Dat weet ik maar al te goed uit bedrijfsleven.

Poll georganiseerd door Lynn Minnot

Poll Hageland Actueel

Aan de hand van het statement op Hageland Actueel werd een poll georganiseerd over wat het Hageland denkt over een mogelijke gemeentefusie. Nu startte ook oud-gemeenteraadslid Lynn Minnot  uit Hoegaarden een poll: “Ik ben wel uit Hoegaarden weg, maar ik vroeg mij af hoe de bevolking tegen dergelijke fusie staat. Ik ben nog altijd met Hoegaarden begaan.. Het is duidelijk dat de Hoegaardiers tegen een fusie zijn”, aldus Lynn. Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid niet van een fusie wil weten.

2022 – Komt er onderzoek naar mogelijke fusie met Tienen?

Hageland Actueel – Christian Hennuy – 08 03 2022

HOEGAARDEN

Op dit ogenblik is een bespreking van een mogelijke fusie van Hoegaarden met Tienen niet aan de orde, maar burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) sluit het toch niet uit. Bij de jongste verkiezingen klonk het nochtans dat Hoegaarden geen fusie zou aangaan, tenzij gedwongen. Laten we ook duidelijk zijn: op dit ogenblik staat nergens geschreven dat fusies verplicht zijn.

“Op dit ogenblik zijn we er nog niet klaar voor. Er zijn andere problemen zoals de naweeën van corona en de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de vorige verkiezingen hadden we inderdaad gezegd: geen fusie. Maar als bestuur moet je toch alle parameters nagaan. We moeten de zaak dus onderzoeken en zien welk aanbod we krijgen”, aldus de burgemeester, die er ook geen datum op wil plakken. Het zou dus nog kunnen in 2024.

Hoegaarden bij de fusie in 1977

Acties tegen fusie

Schepen Tom Groeseneken (CD&V) zei nog onlangs dat er zeker geen fusie zou komen en dat ze Tienen met hun aanbod hadden wandelen gestuurd, maar dat klopt niet meer volgens de burgemeester. Oppositiepartijen Vooruit en N-VA zijn zeer niet happig op een fusie en Gewoon Wit neemt nog geen standpunt in.

Zien wat het wordt want bij de vorige fusies in 1976 kwamen er heel wat protestacties in Hoegaarden en dat zal nu niet anders zijn. In Hoegaarden staat zeker niemand, behalve enkele politici, te springen voor een fusie. Wie daarover meer wil weten komt best naar het Armistis concert door de Totale Waanzin in het Paenhuys op 7, 8 en 9 april.

2022 -Van een stortvloed aan reacties …

Van een stortvloed aan reacties op sociale media tot zelfs een revue: bewoners zijn resoluut gekant tegen een fusie met naastliggende stad

Lynn Minnot, gewezen CD&V-raadslid, ontving op Facebook een vijfhonderdtal berichten over de fusie van Hoegaarden met Tienen. 
Lynn Minnot, gewezen CD&V-raadslid, ontving op Facebook een vijfhonderdtal berichten over de fusie van Hoegaarden met Tienen.  — ©  FG

Het Nieuwsblad – Achiel Baeken – Zaterdag 16 april 2022

Hoegaardiers reageren op Facebook massaal en furieus tegen een mogelijke fusie van hun biergemeente met de suikerstad Tienen. Koldergroep Totale Waanzin heeft er zelfs een revue over gebracht en gewezen CD&V-raadslid Lynn Minnot kreeg op Facebook bijna 500 reacties tegen de fusie.

We willen niet bij Tienen! In het Hoegaardse kolderdialect van Totale Waanzin klinkt dat als We wille ni bè Tuyne. Dat is ook de titel van de revue van de groep. Voor de drie opvoeringen liep het ontmoetingscentrum ’t Paenhuys eivol en het applaus was niet min. Inhoudelijk was de revue immers niet mals voor Tienen.

Gitarist, fluitist en bestuurslid van de koldergroep Luk Vandenplas concludeert uit de reacties dat de Hoegaardiers zich radicaal verzetten tegen een opslorping door Tienen. “Tiense politici beweren dat Hoegaarden een slaapgemeente is zonder werk, industrie, muziekschool, winkels, ziekenhuis of sportvelden”, zegt hij. “Weet je wat zij niet vermelden bij die beweringen? Respect voor de Hoegaardiers, het verleden van hun gemeente, de bekendheid om het bier. Ze vergeten blijkbaar dat het gemiddelde inkomen van een Hoegaardier hoger ligt dan dat van een Tienenaar. Een fusie draait alleen om centen.” Wat hij aanhaalde, komt ook voor in de revue, waarin ook Herman Vandermeulen van de vroegere koldergroep Tiense Straatmuzikanten (nu ‘Ich èn éja’)aan het woord kwam. Hij riep op een actie tegen de fusie te starten.

Ook het gewezen Hoegaardse CD&V-raadslid Lynn Minnot lanceerde op Facebook een actie tegen de fusie. Ze verhuisde onlangs naar Leuven en moest dus ontslag nemen, maar ze blijft zich inzetten voor Hoegaarden en zeker voor het behoud van de gemeente. “Ik kreeg al rond de 500 reacties binnen en ze blijven maar toestromen”, vertelt ze. “Niet alleen de Hoegaardiers verwerpen een fusie. Ook sympathisanten van buiten de gemeente doen dat. Ze willen de onafhankelijkheid van de biergemeente bewaren. Een eventuele fusie met Bierbeek en Boutersem blijkt populairder dan die met Tienen.”

Alle categorieën