2022 – Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente …

Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente: “Wij zijn daar niet klaar voor, en ook geen vragende partij”

Tienen snoepte in 1977 Groot-Overlaar tussen de E40 en de Getestraat al af van Hoegaarden, misschien volgt binnenkort de hele gemeente.  — ©  FG

HOEGAARDEN Het Nieuwsblad

Door zijn ligging vlak tegen de taalgrens lijkt Hoegaarden gedoemd om te fuseren met Tienen. Dat blijkt uit een masterproef die bekroond werd door het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Maar politici in de biergemeente staan niet te trappelen van ongeduld om de stap vrijwillig te zetten. “Het is David tegen Goliath.”

Achiel Baeken

Dinsdag 22 februari 2022

Vrijwillige fusies kunnen vanaf 2025 tot stand komen. In 2031 volgt mogelijk een verplichting. In de masterproef van Juul Baelen, die er in 2020 een scriptieprijs mee won, staat Hoegaarden als enige gemeente vermeld om te fuseren met de noordelijk gelegen stad Tienen. De E40 als huidige barrière tussen de twee gemeenten zou dan geen grens meer vormen. Een fusie van Hoegaarden in oostelijke of zuidelijke richting is uitgesloten, want daar grenst ze aan de Waalse gemeenten Heylissem, Geldenaken en Bevekom. Westelijk is alleen het landelijke Boutersem en met uitbreiding Bierbeek een mogelijkheid. Maar de masterproef geeft voorkeur aan een fusie van Boutersem met Bierbeek. Zonder Hoegaarden, dat best aansluit bij Tienen. Hoegaarden zou immers louter een ‘aanhangsel’ betekenen van Boutersem/Bierbeek.

Het onderzoek ging uit naar fusies van gemeenten met een gelijkaardig profiel, vooral wat betreft het inwonersaantal, de financiële middelen, de dienstverlening, de manier van beleidsvoering, de grootte, het landelijke of stedelijke karakter, de verplaatsingsmogelijkheden tussen de te fuseren gemeenten, de socio-culturele samenhang, welke partijen de bestuursmeerderheid vormen en welke intergemeentelijke samenwerkingen al bestaan. Het plan benadrukt dat een beslissing vooral bij de burgers moet liggen en dat die moeten bevraagd worden naar een mening.

Schulden afbouwen

”We zijn niet klaar voor een fusie en ook geen vragende partij voor eender welke”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) van Hoegaarden. “Voor- en nadelen vallen nog af te wegen en rap iets doen, is niet goed. Fuseren in 2025 zou voor elke burger een cadeau van 500 euro opleveren. Een fusie met Tienen betekent een 40.000 inwoners of 20 miljoen euro. Moet je het daarvoor doen? Je kunt er zelfs de schuldenlast van beide gemeenten nauwelijks mee afbouwen.” Volgens de meerjarenplannen 2020-2025 bedragen die 65 miljoen voor Tienen en acht miljoen voor Hoegaarden.

Oppositiepartij Gewoon Wit heeft nog geen mening over een fusie. “De partijleden gaan een visie nog bespreken”, zegt Herwig Princen. Voor oppositiepartij Vooruit heeft een fusie geen zin als ze geen betere dienstverlening garandeert voor de bevolking. “Als ze er komt, moet Hoegaarden zijn landelijk karakter bewaren”, zegt Johan Bollens. Een samenwerking met Waalse gemeenten noemt hij verrijkend en noodzakelijk om taalgrensoverschrijdende aangelegenheden aan te pakken, zoals wegwerkzaamheden, bedrijvenzones en toerisme. “Het wordt tijd dat gesprekken op gang komen met de bevolking om te vernemen wat zij wenst.”

Identiteitsverlies

Voor Philip Collaers (N-VA) staat een fusie gelijk aan een identiteitsverlies voor Hoegaarden. “Ons sterk biermerk kan in het gedrang komen. Ik geloof niet in een fusie met Tienen, dat bijna vijf maal meer inwoners telt dan Hoegaarden. Dat wordt een David tegen Goliath. Fuseren met Boutersem/Bierbeek zou dan weer betekenen dat de Hoegaardiers een verre verplaatsing moeten doen voor gemeentelijke administratieve aangelegenheden.”

Al bij de fusievorming in 1977 moest Hoegaarden zijn gebied Groot-Overlaar afstaan aan Tienen. Hoegaarden reikte tot bijna aan het Mulkplein met de Oorbeeksesteenweg en Getelaan als grens. Die werd verlegd tot aan de E40. Volgens burgemeester Taverniers kreeg Hoegaarden wel compensaties.

 “Meest logische partner”

In Tienen zelf zijn ze positiever over een fusie met de biergemeente. “Ik meen dat Hoegaarden meer werkingsmogelijkheden zal krijgen met een aansluiting bij de stad Tienen dan bij eender welke andere landelijke gemeente.” Dat zegt de Tiense schepen voor Interne en Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts (N-VA). “Wel moet worden nagegaan wat de burgers wensen, maar die oefening hebben we in Tienen nog niet gemaakt. Ik begrijp dat ze in Hoegaarden niet staan te springen om met Tienen te fuseren. Of zo’n fusie werkbaar is? Wat betekent werkbaarheid? Zou die beter zijn bij een fusie met Boutersem? Er is nog geen overleg geweest met Hoegaarden, maar ik meen toch dat beide gemeenten op verscheidene vlakken goed bij elkaar aansluiten. Kijk maar naar het toerisme en de dienstverleningen op commercieel, sportief en socio-cultureel vlak. Elkaar nu beconcurreren, is uit den boze.”

Schepen voor Vrije tijd Wim Bergé (CD&V) voegt toe dat een streefdoel van het stadsbestuur erin bestaat dat elke Tienenaar zich thuis voelt in de stad. “Als Hoegaarden bij Tienen zou gaan horen, zal dat voor Hoegaardiers niet anders zijn”, belooft hij.