Archiveer 21/04/2022

Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente …

Politici staan niet te springen voor fusie tussen suikerstad en biergemeente: “Wij zijn daar niet klaar voor, en ook geen vragende partij”

Tienen snoepte in 1977 Groot-Overlaar tussen de E40 en de Getestraat al af van Hoegaarden, misschien volgt binnenkort de hele gemeente. 

Tienen snoepte in 1977 Groot-Overlaar tussen de E40 en de Getestraat al af van Hoegaarden, misschien volgt binnenkort de hele gemeente.  — ©  FG

HOEGAARDEN – 

Door zijn ligging vlak tegen de taalgrens lijkt Hoegaarden gedoemd om te fuseren met Tienen. Dat blijkt uit een masterproef die bekroond werd door het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Maar politici in de biergemeente staan niet te trappelen van ongeduld om de stap vrijwillig te zetten. “Het is David tegen Goliath.”

Achiel Baeken

Dinsdag 22 februari 2022 om 06:00 

Vrijwillige fusies kunnen vanaf 2025 tot stand komen. In 2031 volgt mogelijk een verplichting. In de masterproef van Juul Baelen, die er in 2020 een scriptieprijs mee won, staat Hoegaarden als enige gemeente vermeld om te fuseren met de noordelijk gelegen stad Tienen. De E40 als huidige barrière tussen de twee gemeenten zou dan geen grens meer vormen. Een fusie van Hoegaarden in oostelijke of zuidelijke richting is uitgesloten, want daar grenst ze aan de Waalse gemeenten Heylissem, Geldenaken en Bevekom. Westelijk is alleen het landelijke Boutersem en met uitbreiding Bierbeek een mogelijkheid. Maar de masterproef geeft voorkeur aan een fusie van Boutersem met Bierbeek. Zonder Hoegaarden, dat best aansluit bij Tienen. Hoegaarden zou immers louter een ‘aanhangsel’ betekenen van Boutersem/Bierbeek.

Het onderzoek ging uit naar fusies van gemeenten met een gelijkaardig profiel, vooral wat betreft het inwonersaantal, de financiële middelen, de dienstverlening, de manier van beleidsvoering, de grootte, het landelijke of stedelijke karakter, de verplaatsingsmogelijkheden tussen de te fuseren gemeenten, de socio-culturele samenhang, welke partijen de bestuursmeerderheid vormen en welke intergemeentelijke samenwerkingen al bestaan. Het plan benadrukt dat een beslissing vooral bij de burgers moet liggen en dat die moeten bevraagd worden naar een mening.

Schulden afbouwen

”We zijn niet klaar voor een fusie en ook geen vragende partij voor eender welke”, zegt burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) van Hoegaarden. “Voor- en nadelen vallen nog af te wegen en rap iets doen, is niet goed. Fuseren in 2025 zou voor elke burger een cadeau van 500 euro opleveren. Een fusie met Tienen betekent een 40.000 inwoners of 20 miljoen euro. Moet je het daarvoor doen? Je kunt er zelfs de schuldenlast van beide gemeenten nauwelijks mee afbouwen.” Volgens de meerjarenplannen 2020-2025 bedragen die 65 miljoen voor Tienen en acht miljoen voor Hoegaarden.

Oppositiepartij Gewoon Wit heeft nog geen mening over een fusie. “De partijleden gaan een visie nog bespreken”, zegt Herwig Princen. Voor oppositiepartij Vooruit heeft een fusie geen zin als ze geen betere dienstverlening garandeert voor de bevolking. “Als ze er komt, moet Hoegaarden zijn landelijk karakter bewaren”, zegt Johan Bollens. Een samenwerking met Waalse gemeenten noemt hij verrijkend en noodzakelijk om taalgrensoverschrijdende aangelegenheden aan te pakken, zoals wegwerkzaamheden, bedrijvenzones en toerisme. “Het wordt tijd dat gesprekken op gang komen met de bevolking om te vernemen wat zij wenst.”

Identiteitsverlies

Voor Philip Collaers (N-VA) staat een fusie gelijk aan een identiteitsverlies voor Hoegaarden. “Ons sterk biermerk kan in het gedrang komen. Ik geloof niet in een fusie met Tienen, dat bijna vijf maal meer inwoners telt dan Hoegaarden. Dat wordt een David tegen Goliath. Fuseren met Boutersem/Bierbeek zou dan weer betekenen dat de Hoegaardiers een verre verplaatsing moeten doen voor gemeentelijke administratieve aangelegenheden.”

Al bij de fusievorming in 1977 moest Hoegaarden zijn gebied Groot-Overlaar afstaan aan Tienen. Hoegaarden reikte tot bijna aan het Mulkplein met de Oorbeeksesteenweg en Getelaan als grens. Die werd verlegd tot aan de E40. Volgens burgemeester Taverniers kreeg Hoegaarden wel compensaties.

 “Meest logische partner”

In Tienen zelf zijn ze positiever over een fusie met de biergemeente. “Ik meen dat Hoegaarden meer werkingsmogelijkheden zal krijgen met een aansluiting bij de stad Tienen dan bij eender welke andere landelijke gemeente.” Dat zegt de Tiense schepen voor Interne en Externe Dienstverlening Gijsbrecht Huts (N-VA). “Wel moet worden nagegaan wat de burgers wensen, maar die oefening hebben we in Tienen nog niet gemaakt. Ik begrijp dat ze in Hoegaarden niet staan te springen om met Tienen te fuseren. Of zo’n fusie werkbaar is? Wat betekent werkbaarheid? Zou die beter zijn bij een fusie met Boutersem? Er is nog geen overleg geweest met Hoegaarden, maar ik meen toch dat beide gemeenten op verscheidene vlakken goed bij elkaar aansluiten. Kijk maar naar het toerisme en de dienstverleningen op commercieel, sportief en socio-cultureel vlak. Elkaar nu beconcurreren, is uit den boze.”

Schepen voor Vrije tijd Wim Bergé (CD&V) voegt toe dat een streefdoel van het stadsbestuur erin bestaat dat elke Tienenaar zich thuis voelt in de stad. “Als Hoegaarden bij Tienen zou gaan horen, zal dat voor Hoegaardiers niet anders zijn”, belooft hij.

Hoegaardiers zouden eventuele fusie met Tienen niet zien zitten

Het Laatste Nieuws – 13 04 2022 – Joren Wollants

Het gemeentehuis van Hoegaarden. © Christian Hennuy

HOEGAARDENAls het ooit tot een fusie komt tussen de stad Tienen en de gemeente Hoegaarden, zal dat tegen de zin van de meeste Hoegaardiers zijn. Dat bevestigt een poll die sinds gisteren op Facebook staat. Meer dan 400 mensen gaven er al hun mening. De overgrote meerderheid wil liever een aparte gemeente blijven.

Een fusie van Hoegaarden met een andere gemeente is voor alle duidelijkheid nog niet aan de orde. Als dat toch ooit op tafel zou liggen, lijkt Tienen de meest logische optie. Met dat idee lanceerde een facebookgebruiker een poll op de sociale media. De antwoorden wijzen bijna allemaal in dezelfde richting: Hoegaarden blijft beter een onafhankelijke gemeente.

Van de 416 mensen die op de poll reageerden, antwoordde 90 % dat ze een fusie niet zouden zien zitten. Er zijn zelfs meer mensen die liever een fusie met Boutersem of Bierbeek zouden aangaan dan eentje met Tienen. Nog geen 4 % van de mensen die reageerden, zou in zee willen gaan met de Suikerstad. Het gaat natuurlijk maar om een facebook-poll, maar het geeft alvast een idee van wat de burger wil.

Hoegaarden tegen elke vorm van fusie

Hageland Actueel – 13 04 2022 – Christian Hennuy

Op de Gewoon Wit receptie, een plaatselijke dorpspartij,  kwam de eventuele gemeentefusie weer opdagen. “We willen de Hoegaardse eigenheid bewaren. Maar wat als een fusie verplicht wordt?”, klonk het. Oud-gemeenteraadslid Lynn Minot (voormalig CD&V), die nu in het Leuvense woont, startte alleszins een poll op waaruit blijkt dat de Hoegaardiers absoluut niet van een fusie willen weten.

“ We willen dit grondig onderzoeken. We mogen niet uitsluitend emotioneel reageren”, klonk het bij Gewoon Wit. Op dit ogenblik is nog geen concreet voorstel, maar de kans dat er op de gemeenteraad een voorstel komt voor een onderzoek naar mogelijke gemeentefusies is groot.

Zopas werd op het Armistisconcert in het Paenhuys in Hoegaarden, een statement gemaakt waarbij Hoegaarden tegen elke vorm van fusie zijn. ‘We wille ni bé Teujne’, klonk het. Luc Vandeplas, scenarioschrijver van de Totale Waanzin op het Armistisconcert:”Ze willen nu een studie doen naar de mogelijkheid voor een fusie. Maar met een studie kun je alles bewijzen wat je zelf wil als resultaat. Dat weet ik maar al te goed uit bedrijfsleven.

Poll georganiseerd door Lynn Minnot

Poll Hageland Actueel

Aan de hand van het statement op Hageland Actueel werd een poll georganiseerd over wat het Hageland denkt over een mogelijke gemeentefusie. Nu startte ook oud-gemeenteraadslid Lynn Minnot  uit Hoegaarden een poll: “Ik ben wel uit Hoegaarden weg, maar ik vroeg mij af hoe de bevolking tegen dergelijke fusie staat. Ik ben nog altijd met Hoegaarden begaan.. Het is duidelijk dat de Hoegaardiers tegen een fusie zijn”, aldus Lynn. Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid niet van een fusie wil weten.