2005 – Pierre Celis ereburger HOEGAARDEN Gemeente huldigt redder van het witbier

Bierbrouwer Pierre Celis (80) is ereburger van Hoegaarden. Jammer genoeg gebeurde de aanstelling op het ogenblik dat InBev de brouwerij wil sluiten.

20-12-2005 Het Nieuwsblad – Acb 

,Een Hoegaardier wordt geen cowboy, nietwaar mama?”

Christine Celis,brouwersdochter

Achiel BAEKEN

Celis wordt ereburger op een moment dat zijn levenswerk bijna dood is. Geflankeerd door het gemeentebestuur, de harmonie, de bier- en de wijngilde deden hij en zijn vrouw, Juliette Vanlangendonck, erg aangedaan hun intrede. In 1990 trok hij naar Austin (Texas) en leerde ze daar witbier drinken. Zijn dochter Christine Celis is daar nu in zaken en stuurde een boodschap voor de viering. Ze legt er zich bij neer dat ,,mom and dad” niet bij haar komen wonen: ,,Een Hoegaardier blijft een Hoegaardier. Die verander je niet in een cowboy, nietwaar mama?”

De Totale Waanzin componeerde een lied over Celis. Raymond Billen schreef de biografie: een boerenzoon, bestemd voor de vee- en melkhandel brengt zijn vrije tijd door bij brouwer Tomsin. Hij vindt in 1965 het witbier opnieuw uit en brengt 24 bieren op de markt. Celis stelde bij zijn pensionering in Hoegaarden honderd man tewerk.

Decreet gewenst

Gastspreker dr. Willem Loozen verwees daar naar de dreigende sluiting door InBev: ,,Vlaanderen laat zijn roem niet wegdragen. Letterme hebt ge ons gehoord?” Loozen rekent op een decreet om streekbieren te beschermen.

Ook Johny Thys, indertijd grote baas bij Interbrew, verwees naar het conflict: ,,Het ging mis in 1994 toen we de productie even niet onder controle hadden. De consument nam dat niet. Het verbruik daalde maar gelukkig maakte de export dat toen goed.” Die Edele Orde van den Moutstock gaf Celis een beeldje van Don Quichote. ,,Onze bierstrijd is nog niet gestreden”, gaf Etienne Grooten mee. Officieel bierproever Miel Mattheus schonk een biervatenkarretje.

Collega-brouwer Vervloet (Affligem/ Opwijk) bracht een groet van de nationale brouwersvereniging. Geert Clement van de Hoegaardse Wijngilde schonk het eerste eigen brouwsel aan Celis, die het goed vond. Burgemeester Frans Huon (CD&V) reikte de officiële oorkonde uit aan Celis: ,,Burger van Hoegaarden – Brouwer in de wereld”.