Ode aan mijn Dorp (Outgaarden) – Youtube

Het boek van dr. Paul Kempeneers over Outgaarden wordt voorgesteld tijdens een geanimeerd Erfgoedcafe op 9 december om 15 u. in ’t Gemout, Bostsestraat 2 te Outgaarden. Iedereen is er welkom. Outgaardense verenigingen verlenen hun medewerking. De Totale Waanzin heeft toegezegd om hiervoor het lied van wijlen Bertha Boingen op muziek te zetten. Haar tekst is opnieuw aan het licht gekomen dankzij het boek over de families Michel (Louis, Charles, enz.). Zij bezong daarin de afscheiding van Outgaarden van Zittert-Lummen in 1922. Maar ze lanceerde de tekst naar aanleiding van de samenvoeging met Hoegaarden begin 1977. De Waanzin heeft er dinsdag op gerepeteerd. De Ode aan mijn Dorp wordt gebracht op de wijs van ‘Trink, trink, brüderlein trink’.