Kroniek van Hoegaarden 1978-…

Na de publicatie in druk van de “Kroniek … 1978 – 2007” en de “Kroniek …1900 – 1977 / 2008 – 2011”, zijn jaarlijks online aanvullingen verschenen. Ze zijn gratis te raadplegen. Van de als boek verschenen kronieken zijn nog wel enkele zeldzame exemplaren te koop in het Toeristische Infopunt van Hoegaarden, bij Hoegaards Erfgoed en op de Erfgoedsite in Tienen. Ze zes verschenen aanvullingen van 2012 tot 2017 worden laten nog gebundeld in boekvorm, maar in zeer beperkt oplage. Info: www.kroniekvanhoegaarden.be

DE TOTALE WAANZIN heeft tijdens de presentatie meermaals voor de muzikale noot gezorgd.