Filmopnames voor Armistis-Konsaar in Hoegaarden zijn klaar

Opname in Den Venetiaen

De toepasselijke naam van de ‘revue’ heet ‘Trug gelost …’, een combinatie van muziek, sketches en theater. De Totale Waanzin heeft dit jaar geopteerd voor een intieme sfeer, met uitsluitend akoestische gitaren en geen drums, maar wel cachon. Uiteraard worden de basgitaar en de accordeon versterkt.

Daarnaast zijn er ook nog optredens van lokale vedetten, met zeker Herman Vandermeulen, de vroegere Straatmuzikant, die nu onder de naam Ich èn Éjà’ optreedt, dit jaarlijks als herdenking aan de veel te vroeg weggevallen accordeonist Guy Puyneers. Zowel de Waanzin als Herman zullen liedjes brengen die zinsspelen op een mogelijke gemeentefusie. Zien of ze daar enthousiast over zijn.

Filmopnames

Tussendoor zorgt het Armistis theatergezelschap met zijn onderkoelde sketches voor de nodige ambiance. Er worden zes live sketches gespeeld, de overige zes werden gefilmd op verschillende locaties zoals het Park, Den Venetiaen of het ontmoetingscentrum van Hoxem.   Soms ging het fout en waren er voor één minuut film wel 200 takes nodig. Zopas werden de laatste opnames in Den Venetiaen afgesloten. (foto’s)

Lees verder onder de foto

De technische ploeg

Het Armistis-Konsaar vindt plaats op donderdag 11 november, vrijdag 12 november en zaterdag 13 november, steeds om 20 uur, in het Paenhuys aan de Stoopkensstraat in Hoegaarden.

Reserveren is sterk aanbevolen. Kaarten kunnen gereserveerd worden voor storting op rek. BE45 0689 3181 7389 van de TotaleWaanzin met vermelding van de naam, het aantal plaatsen en de gekozen dag. Kaarten, in voorverkoop kosten 10 euro.

De Waanzin en het Armistis theatergezelschap zijn ‘Trug Gelost’

In 1994 organiseerde de Totale Waanzin het eerste Armistis concert. (foto) In 2018 werd de 25ste editie gevierd met nog de uitgave van een CD, en in 2019 was er de editie ‘Volle Petrol’. Maar vorig jaar kon door corona het Armistis concert niet plaats vinden. Er wordt alleszins gehoopt dat het dit jaar weer kan. ‘Trug Gelost’ zo luidt de toepasselijke titel van het evenement. Hopelijk steekt corona weer geen stok in de wielen.

De Totale Waanzin is een Hoegaardse rockgroep die zingt in het plaatselijk dialect. Ze begonnen eraan met een weddenschap aan de toog van ’t Paenhuys, en nu zijn hun jaarlijkse Armistisconcerten, rond 11 november dus, uitgegroeid tot een stevige traditie in Hoegaarden. Er wordt niet alleen gezongen, maar er komen ook gastzangers en het Armistis theatergezelschap zorgt voor de nodige sketches, zowel live als op film, ook steeds in het plaatselijke dialect.

Het scenario van deze 27ste editie ligt al grotendeels vast. De Totale Waanzin zal een soort ‘Best of’ spelen, hun grootste hits, en het aantal plaatselijke vedetten wordt zeer beperkt. Natuurlijk zal de Tiense straatmuzikant Herman Vandermeulen ‘Ich’ erbij zijn, als eerbetoon aan ‘Eéjà’, namelijk de veel te vroeg overleden Guy Puyneers. Sinds de 25ste editie heeft de Totale Waanzin ook drummer Walter Maho verloren.

Lees verder onder de foto

Het Armistis theatergezelschap

Het Theatergezelschap (foto) kwam bijeen om de rolverdeling te bespreken en eerdaags beginnen de filmopnames voor de sketches. Het worden weer hilarische toestanden. Er zal ook tijdens het Armistis concert gezinspeeld worden op het weeral opduikende fusiespook. En zoals steeds zal ‘den Armistis’ besloten worden met het zingen uit volle borst van het Hoegaards volklied ‘Land van beuj èn biejete’. (foto)

Lees verder onder de foto

Tijdens het Hoegaards volkslied

Zoals gebruikelijk de jongste jaren zal het Armistisconcert ‘Trug Gelost’ gespreid worden over drie avonden in de Paenhuyskelder, telkens om 20 uur, op donderdag 11 november, vrijdag 12 november en zaterdag 13 november. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa wordt 12 euro neergeteld.

Christian Hennuy – Hageland Actueel