2008 – Waardig afscheid van FransHuon Hoegaarden Massa brengt laatste groet aan burgemeester

19-05-2008 Het Nieuwsblad

In een twee en een half uur durende uitvaartdienst namen de Hoegaardiers en CD&V-partijgenoten in de Sint-Gorgoniuskerk afscheid van de betreurde burgemeester Frans Huon. De graaggeziene figuur stierf na een pijnlijke ziekte.

Achiel Baeken, foto’s Jef Collaer Tot even voor de dienst startte, stond Frans Huon opgebaard in zijn gemeentehuis, waarvoor hij nog zo fel ijverde om het te vernieuwen en uit te breiden. Het staat in de steigers, maar Huon mocht de inwijding niet meer meemaken. Van het gemeentehuis naar de kerk is slechts een paar stappen. Beide gebouwen illustreren eigenlijk het leven dat Huon leidde. Het gemeentehuis is de plaats waar hij zijn geliefkoosde politiek naar hartelust kon bedrijven. In de kerk kon hij zijn geloof uiting geven. De treurmuziek van harmonie VML was imponerend tijdens de korte tocht naar de kerk. ‘Vertel nu maar bij de Heer over Hoegaarden’, gaf deken Joris Hardiquest aan Frans mee als boodschap. Uiteraard waren de vierhonderd stoelen in de kerk onvoldoende om de duizenden mensen van nabij de dienst, geleid door pastor Liesbeth Goris, te laten volgen. De kist was bedekt met de vlag van Hoegaarden. Lore Binon zong bij de intrede het Requiem van Fauré en later liedjes over de geboorte, het leven en de dood. Een massa volk volgde de plechtigheid op een groot tv-scherm op het Gemeenteplein. Er kwam ook een delegatie uit het Oostenrijkse Altmunster, de zusterstad van Hoegaarden. Zowat alle CD&V-ers van de regio waren aanwezig. Onder de prominenten zaten senator Hugo Vandenbergh, gouverneur Lodewijk De Witte, minister Patricia Ceysens en Kamervoorzitter Herman Van Rompuy. Marc Huon is dankbaar voor wat zijn broer allemaal had gedaan voor de familie. Politiezonechef Pierre Schippers vertelde over enkele trekjes, die Huon had als ondervoorzitter van de politieraad. ‘Hij had interesse voor al wat iemand deed. Afspraken kwam hij altijd na.’ Veel woorden van troost van vele anderen maakten de dood van een geliefde een beetje meer aanvaardbaar voor Huons vrouw Anne-Marie en de familie. Fons Vermeulen schetste wat Frans allemaal deed om als bedrijfsman de nevenproducten van de citroenzuurfabrikant Citrique te commercialiseren. ‘We hebben een mooi leven gehad, nu is het voorbij’, had Huon hem te verstaan gegeven tijdens een bezoek. Vic Laureys deed uit de doeken met welke gedrevenheid Huon zich had ingezet als povincieraadslid en gemeentesecretaris Bart Hendrix haalde aan hoezeer de burgemeester bekommerd was om het gemeente- en OCMW-personeel en hoe hij hen aanmoedigde het beste van zichzelf te geven. Huons laatste verzoek ging in vervulling. De Totale Waanzin zong het Hoegaardse volkslied. Met de hand op het hart zong de massa over Land van bie en biëte, waarin Huon in het kleine Sinte-Katrien-Hauthem opgroeide. Een massa vergezelde hem naar zijn laatste rustplaats, de grafkelder op het kerkhof.