Ode aan mijn Dorp (Outgaarden) – Youtube

Het boek van dr. Paul Kempeneers over Outgaarden wordt voorgesteld tijdens een geanimeerd Erfgoedcafe op 9 december om 15 u. in ’t Gemout, Bostsestraat 2 te Outgaarden. Iedereen is er welkom. Outgaardense verenigingen verlenen hun medewerking. De Totale Waanzin heeft toegezegd om hiervoor het lied van wijlen Bertha Boingen op muziek te zetten. Haar tekst is opnieuw aan het licht gekomen dankzij het boek over de families Michel (Louis, Charles, enz.). Zij bezong daarin de afscheiding van Outgaarden van Zittert-Lummen in 1922. Maar ze lanceerde de tekst naar aanleiding van de samenvoeging met Hoegaarden begin 1977. De Waanzin heeft er dinsdag op gerepeteerd. De Ode aan mijn Dorp wordt gebracht op de wijs van ‘Trink, trink, brüderlein trink’.

2012 – CD met oude liedjes uit Hoegaarden – Cd&V Hoegaarden

In het gemeentehuis is de CD ‘Oude liefde roest niet’ voorgesteld, een project van Totale Waanzin, met steun van Leader-Europese plattelandsontwikkeling. Hij is te koop in het toeristisch infopunt tegen 12 euro. De Waanzin verzamelde oude teksten, levensliederen die werden gezongen op feesten en markten. Twee jaar geleden begonnen ze die te verzamelen met de hulp van Suzanne Bamps en Georges Nicolaes. De Waanzin zette de teksten opnieuw op muziek en voerden ze een eerste keer uit op de Armistice in het Paenhuys twee jaar geleden.

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers was er aanvankelijk niet gerust in: ‘Bij een vorige gelegenheid, voor een film, liet de Waanzin me twee dagen rondlopen met een ezel. Drie dagen daarna stierf de ezel. Nu zochten ze naar ‘oude liefdes’. Wie weet wat daar allemaal kon bij naar boven komen?  Gelukkig ben ik met mijn eerste liefde getrouwd.’

Schepen Marleen Lefevre wees op het belang van erfgoed: ‘Je hebt kapellen, kerken en andere gebouwen, maar er is ook immaterieel erfgoed zoals dialect, straatnamen, biergeschiedenis, palmzondag en dus ook liedjes. Om ze niet teloor te laten gaan moet je ze registreren. Vandaar de cd. Dat kon via extra toelagen van Leader. Totale Waanzin kon het programma daarom ook uit brengen in Diest, in de Begijnhofkerk, op de Hagelanddag.’

In Hoegaarden was een concert gepland op het dak van het gemeentehuis. Dat hebben we nog te goed.

2012 – CD met oude liedjes voor onder de kerstboom

Het Nieuwsblad

Suzanne Bams, Luc Vandeplas. FOTO: RAYMOND BILLEN

Projectleider Luc Vandeplas: ‘Het zijn bijna vergeten teksten, vaak gezongen op familiefeesten en kermissen. De marktzangers verkochten hun teksten op papier maar daarvan is weinig bewaard. Arrangementen ontbraken helemaal. Ik hoorde ze zingen door mijn grootvader Jukke maar het zijn andere senioren die hebben bewaard. Daarom verdienen Suzanne en Georges een applaus.’

De eerste cd werd overhandigd aan Suzanne Bams en aan de kinderen Hugo en Brigitte Nicolaes. Hij is te koop bij leden van de Waanzin en in het toeristisch infopunt. De groep actualiseert haar website. Met deze oogst aan oude liederen trad de groep bijvoorbeeld op voor Leadergemeenten in Diest.

2012 – De terugkeer van Janneman

15-11-2012 Het Laatste Nieuws 

Accordeonist en orgelist Jan Stuerbout, of Janneman, was lid van de Totale Waanzin bij de start van de groep 19 jaar geleden, maar hij verliet de Waanzin omdat hij toen nog werkte en te veel solo-optredens had. Nu is de verloren zoon weergekeerd en opnieuw vast lid van de Totale Waanzin. Op het jongste Armistis-concert maakte Janneman een opgemerkte rentree. De Totale Waanzin, die steevast liedjes brengt in het Hoegaards dialect, blijft niet bij de pakken zitten. Op 9 december komt een nieuwe CD uit “Oude liefde roest niet”. (HCH)

CD met vergeten volksliederen ‘Oude Liefde…’

Het Nieuwsblad

Georges Nicolaes en Mariette Peeters. FOTO: IF
 
HOEGAARDEN – ‘Oude liefde roest niet’ is de jongste cd van De Totale Waanzin.

Op 9 december komt een volgende cd uit met liederen uit Hoegaarden: ‘Oude liefde roest niet’. Het is een verzameling van oude (bijna) vergeten volksliedjes uit onze streek, door De Waanzin op muziek gezet in een eigentijds arrangement. Van deze liederen bestonden geen gedrukte teksten of muziekarrangementen. Ze werden gezongen tijdens familiefeesten en werden zo doorgegeven aan de volgende generaties. De Waanzin ontdekte’een aantal 80-plussers die het repertoire nog beheersten. Zij hebben die oude liederen ingezongen.

U kan deze CD nu reeds reserveren via info@detotalewaanzin.be of bij een van de groepsleden.

2012 – Totale waanzin plant nieuwe projecten

06-04-2012 Het Laatste Nieuws

De Totale Waanzin, de eigenzinnige groep die liedjes brengt in het Hoegaardse dialect, heeft een feestje gehouden ter afsluiting van het voorbije jaar. Ondertussen staan al heel wat nieuwe projecten klaar. Er wordt gewerkt aan de opname van oude liedjes die vroeger bij feesten, kermissen en communies gezongen werden. ‘Oude liefde roest niet’, wordt de titel. In het kader van de oude liedjes gaat de Totale Waanzin dit voorjaar optreden in de Begijnhofkerk van Diest. “We treden ook op tijdens de voorstelling van de Kroniek van Hoegaarden in mei en we bereiden ondertussen nog ons Armistisconcert van 10 november voor. Ten slotte zijn de eerste ideeën er voor een nieuwe Hoegaardse revue, maar die komt er pas over een tweetal jaar”, vertelt Luc Vandeplas. (HCH)

Alle categorieën