Oude liefde roest niet

Deze CD bevat een verzameling van oude (bijna) vergeten volksliedjes die tot in de eerste helft van vorige eeuw werden gezongen op familiefeesten (communies, trouwfeesten,…)  en kermissen in het Hageland en het Oost-Brabantse platteland.

Deze liedjes werden oorspronkelijk verspreid door marktzangers die tot aan WO II een graag geziene attractie waren op markten en kermissen. Ze  verkochten hun liedteksten aan de toehoorders onder de vorm van ‘vliegende blaadjes’.
In een tijd waar geen radio of TV bestond, waren deze marktzangers belangrijk bij het verspreiden van nieuws.  Zo vonden zowel het belangrijke wereldnieuws als informatie over lokale gebeurtenissen, de weg naar het grote publiek. Vooral voor de plattelandsbewoners vormden deze volksliedjes een essentiële informatiebron.
Net zoals vandaag bestond er in de 19de eeuw een grote belangstelling voor het meer sensationele nieuws (rampen, ongelukken, gruwelijke moorden en andere misdaden,…).Maar in de eerste plaats was de marktzanger een entertainer die zijn publiek kon boeien en ontroeren met wrede, triestige of plezante gezongen verhalen en de mensen met een lach en een traan, de dagelijkse sleur kon doen vergeten.
Hun liedjes hadden vaak ook een opvoedende ondertoon. Zo gaan deze liedjes over ‘moeilijke’ of ‘onmogelijke’ liefdes, dramatische gebeurtenissen (overlijden in het kinderbed,…), soms moraliserend ‘tot lering van jongmans’ (de invloed van ‘de fles’), of zijn het gewoon plezante niemendallettjes (“kluchtliederen zoals ze die die zelf noemden) over jeugdherinneringen, hechte vriendschappen, een ‘ongelukkige’  ziekenhuisopname,… De marktzanger bood zijn publiek dus informatie, amusement en morele opvoeding.

Van deze liederen bestonden er helemaal geen muziekarrangementen en de meeste gedrukte tekstblaadjes zijn met de tijd verloren gegaan. Vaak werden ze ook met pen en inkt overgeschreven in een ‘cahier’. Ze werden gezongen op kermissen en familiefeesten en werden zo doorgegeven aan de volgende generaties. Dat maakt ook dat er soms verschillende versies van eenzelfde lied in omloop kwamen.

In 2010 ‘ontdekten’ we een paar 80-plussers die nog een gans repertoire van deze oude liederen bezaten, neergeschreven in vergeelde ‘schriftjes’, of gewoon bewaard ‘in hun hoofd’en wij hebben deze
geïnventariseerd. Suzanne Bams en Georges Nicolaes hebben deze liedjes voor ons gezongen en wij hebben dat vastgelegd op digitale klankband. Voor deze liedjes hebben we de muzikale arrangementen uitgeschreven en ‘bewerkt’ waardoor ze vandaag voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Met deze CD willen we een bijdrage leveren om dit waardevol lokaal erfgoed ook te bewaren voor de volgende generaties.. Dit project werd mogelijk met de steun van het Leader-Hageland programma ter ondersteuning van kleinschalige projecten in het kader van de plattelandsontwikkeling en de gemeente Hoegaarden.

Veel luistergenot !

“Oude liefde roest niet”, uitgebracht in 2013, is een verzameling van oude (bijna) vergeten volksliedjes uit onze streek, door De Waanzin op muziek gezet in een eigentijds arrangement.

Alle categorieën