Armistis 2022 – Tienen verhinderde driemaal dat Hoegaarden een stad werd

Hageland Actueel – 09 11 2022 – Christian Hennuy

Verfilmde manifestatie tegen fusies

Op 10, 11 en 12 november brengt de Totale Waanzin in het Paenhuys in Hoegaarden het Armistisconcert ‘In en Aat’, waarbij de videoclip ‘We wille ni bé Teujne’ centraal zal staan. De groep zet zich opnieuw af tegen een gemeentefusie.  Hiervoor werd trouwens al een nepmanifestatie verfilmd. Waarom deze aversie voor elke vorm van fusie en zeker met Tienen?

Niet zozeer omdat Hoegaarden vanaf de middeleeuwen tot de Franse Revolutie een enclave was van het Prinsbisdom Luik in Brabant en Tienen dus het buitenland was, maar vooral omdat Tienen Hoegaarden driemaal belette een stad te worden.

De studiecommissie van ’t Nieuwhuys onderzocht dit. “In 1013 wilde bisschop Balderic II van Luik in Hoegaarden een burcht bouwen. Graaf Lambert van Leuven voelde zich bedreigd en verklaarde hem de oorlog. De botsing vond plaats in Hoegaarden en Lambert werd verdreven. Graaf Robert van Namen, pleegde verraad, liep in de nacht over naar Lambert en vertelde hem dat de troepen van Balderic stomdronken waren.  Zo werden de mannen van Balderic in de pan gehakt. Het graafschap Bruningerode, met hoofdplaats Hoegaarden, ging over in de handen van Lambert van Leuven, met als gevolg dat Hoegaarden geen versterkt stadje werd, terwijl Tienen net in 1015 zijn eerste omheining kreeg en dit ten nadele van Hoegaarden.”

De herdenking van de Slag van 1013

Negatief advies

“ In 1248 verkocht Godefroid van Perwez de advocatie van Hoegaarden aan bisschop Hendrik Van Gelder onder de strengste voorwaarde dat er in Hoegaarden geen versterkingen of wallen zouden gebouwd worden, terwijl Tienen op de grens getolereerd werd. “

“De definitieve doodsteek kwam er in 1805 toen burgemeester Jean-Baptist Van Autgaerden, junior,  zoon van de revolutionair Van Autgaerden, Hoegaarden tot stad wilde laten uitroepen, maar op een ongunstig advies van Tienen botste. Zijn aartsvijand Sweerts kon niet dulden dat Van Autgaerden de eer zou opstrijken Hoegaarden tot een stad te verheffen. Hij zocht steun bij Tienen om zijn plan door te zetten, en zo kwam er een negatief advies bij de hogere overheid.”

Wie nog een plaatsje wil voor de opvoeringen van het Armistis concert zal zich moeten haasten, want alles is ongeveer volzet. Info: 0496/72.53.07

De Totale Waanzin