Hageland Actueel – 08 04 2022 – Christian Hennuy

Tijdens de première van het Armistisconcert ‘Trug Gelost’ van de Totale Waanzin in ’t Paenhuys was het belangrijkste item de mogelijke fusie tussen Hoegaarden en Tienen. De Totale Waanzin lanceerde meteen het nieuwe liedje ‘We wille ni bé Teujne’, (Wij willen niet samengaan met Tienen) waarin op ludieke wijze wordt aangegeven waarom Hoegaarden apart moet blijven. Ook Tiense straatmuzikant Herman Vandermeulen van Ich èn Éjà, geeft hierover zijn mening via een live satellietverbinding in een nieuw lied ‘Ich wiejet ni oews’, (Ik weet niet hoe) waarin hij zegt dat hij ‘zjaloews is oep zoewe darrepke lèk às hiej’. (jaloers op een dorpje zoals hier) Op vrijdag- en zaterdagavond kan iedereen nog naar deze revue in het dialect in ’t Paenhuys in Hoegaarden, meteen de start van de actie tegen een mogelijke fusie.

We wille ni bé Teujne

Luc Vandeplas, scenarioschrijver van de Armistisconcerten: “Het fusiespook duikt weer te pas en te onpas op. Veel politici gaan er zomaar van uit dat wij gaan fusioneren met Tienen. Dat zou betekenen dat Hoegaarden helemaal opgeslorpt wordt. Enkele jaren geleden was er een slimme Tiense politieker (een schepen nvdr) die beweerde dat Hoegaarden alleen een slaapstad was, waar overdag alleen gepensioneerden achterbleven. Buiten ‘fluitjesbier’ was er niets, geen werkgelegenheid, geen industrieterrein, geen scholen, geen muziekschool, geen winkels. Blijkbaar was die mens nog nooit in Hoegaarden geweest. Inderdaad, Hoegaarden heeft geen kliniek, geen station, geen autocontrole, maar Tienen heeft ook geen sportpaleis, geen luchthaven, geen TGV station, geen haven. Moeten die dan ook met Leuven, Brussel of Antwerpen fusioneren?”

Lees verder onder de foto

De Totale Waanzin in concert

Respect voor de geschiedenis

Luc Vandeplas haalt keihard uit naar politici die achter de rug van de Hoegaardiers om de gemeente proberen te verkopen en die denken dat het door de Overheid voorgestelde fusiegeld naar de Hoegaardiers gaat vloeien: “Het enige argument in de discussie zijn de centen. Het gaat niet over beter bestuur of respect voor de identiteit van een gemeente. Laat staan over respect voor de geschiedenis. Hoegaarden is een kerngemeente, een kleine stad met een echt centrum, een dorp dat leeft, en waar ook veel Tienenaars komen.”

“Hoegaarden is ook rijker dan Tienen. Het gemiddelde netto inkomen van de Hoegaardier ligt 15% hoger dan dat van de Tienenaars. We zijn ook goed in orde wat openbare werken en gebouwen betreft. Dat trekt aan he.”

Lees verder onder de foto

Groot Hoegaarden en Klein Tienen ?

Nieuw logo

“Toch zijn we ondanks de fusiegeruchten nog redelijk gerust. Hoegaarden heeft zopas een nieuw logo laten ontwerpen:  trotsvast op onze gemeente. Onze bestuurders gaan toch niet zo gek geweest zijn om te investeren in een nieuw logo en dan te fusioneren met Tienen? Meesterbrouwer Pierre Celis zei ooit in Amerika: ‘Belgium that’s the country all around Hoegaarden’. Vandaar dat we het liedje ‘We wille ni bé Teujne’ hebben gemaakt”, aldus Luc die in een rechtstreekse satellietverbinding (foto)  aan straatmuzikant Herman Vandermeulen vroeg wat Tienen ervan denkt.

“In Tienen hoor je er weinig van. En Tienen heeft al last genoeg om zelf te blijven tintelen. Het simpelste is niet fusioneren, maar samenwerken met respect voor iedereen”, aldus Herman, die meteen ook zijn visie over de fusies voorstelde in zijn lied ‘Ich wiejet ni woews’.

Lees hieronder de tekst van de liedjes

We wille ni bé Téene

Et Ôgets beej és in de werelt iejel gekint,                 ‘t Hoegaards bier is in heel de wereld gekend

Dèi van Téene zén jaloos oep zoew’n goej pint.       Die van Tienen zijn jaloers op zo’n goede pint

Ej in Ôger’és ambiaas en vojl te dowen,                   

Ma in Téene és et stil, de nowe-de-noon.

REF  We wille ni bé Téene, we trékke aze plaa.       We willen niet bij Tienen, we trekken ons plan

         Ze wille fusionajre, da d’és toch zoewe flaa !   Ze willen fusioneren en dat is toch zo flauw

         Wélle gowen ni bé Téene, ni naa of ni noewet !        We gaan niet bij Tienen, niet nu of nooit

         We blèive Ôgardeers en da d’és tot an aas doewet ! We blijven Hoegaardiers en dat is tot  

        aan onze dood

         We blèive Ôgardeers en da d’és tot in de doewet !

Wélle klappe ni van petotte of van de powet,

Ja, da makt nen Ogerdéer e békke kowet.

Azen ajzel émme ze och al nowegemakt,

Ma’aas tradéese krèige ze wél ni afgepakt !

(Uit ‘We wille ni bé Teujne’ – De Totale Waanzin)

Ich wiejet ni oews

Biejete en beej… en vuil plezier…

Do-oan herkint ge toch nen echte Hoegardier !!!

‘Ch  kin intege Tienenejere, dèè àch zjaloews ‘n wejere…

Dèè zén hiej doewetgewoewen dus koume integraire…!

De wèrremste waik : àch in dais straik makt wriejet reclam ver dà ge blèft

wèè dà ge zèt!

Nen Hoegardier blèft dus nen Hoegardier…

Nen Tienenejer blèft dus gewoewen iejene và Tiene!!!

Mà respectait mekandere en wilt niemand verandere…

(Uit ‘Ich wiejet ni oews’ – Ich èn Èjà)