Hoegaarden tegen elke vorm van fusie

Hageland Actueel – 13 04 2022 – Christian Hennuy

Op de Gewoon Wit receptie, een plaatselijke dorpspartij,  kwam de eventuele gemeentefusie weer opdagen. “We willen de Hoegaardse eigenheid bewaren. Maar wat als een fusie verplicht wordt?”, klonk het. Oud-gemeenteraadslid Lynn Minot (voormalig CD&V), die nu in het Leuvense woont, startte alleszins een poll op waaruit blijkt dat de Hoegaardiers absoluut niet van een fusie willen weten.

“ We willen dit grondig onderzoeken. We mogen niet uitsluitend emotioneel reageren”, klonk het bij Gewoon Wit. Op dit ogenblik is nog geen concreet voorstel, maar de kans dat er op de gemeenteraad een voorstel komt voor een onderzoek naar mogelijke gemeentefusies is groot.

Zopas werd op het Armistisconcert in het Paenhuys in Hoegaarden, een statement gemaakt waarbij Hoegaarden tegen elke vorm van fusie zijn. ‘We wille ni bé Teujne’, klonk het. Luc Vandeplas, scenarioschrijver van de Totale Waanzin op het Armistisconcert:”Ze willen nu een studie doen naar de mogelijkheid voor een fusie. Maar met een studie kun je alles bewijzen wat je zelf wil als resultaat. Dat weet ik maar al te goed uit bedrijfsleven.

Poll georganiseerd door Lynn Minnot

Poll Hageland Actueel

Aan de hand van het statement op Hageland Actueel werd een poll georganiseerd over wat het Hageland denkt over een mogelijke gemeentefusie. Nu startte ook oud-gemeenteraadslid Lynn Minnot  uit Hoegaarden een poll: “Ik ben wel uit Hoegaarden weg, maar ik vroeg mij af hoe de bevolking tegen dergelijke fusie staat. Ik ben nog altijd met Hoegaarden begaan.. Het is duidelijk dat de Hoegaardiers tegen een fusie zijn”, aldus Lynn. Uit de resultaten van de onderzoeken blijkt dat de overgrote meerderheid niet van een fusie wil weten.

Komt er onderzoek naar mogelijke fusie met Tienen?

Hageland Actueel – Christian Hennuy – 08 03 2022

HOEGAARDEN

Op dit ogenblik is een bespreking van een mogelijke fusie van Hoegaarden met Tienen niet aan de orde, maar burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V) sluit het toch niet uit. Bij de jongste verkiezingen klonk het nochtans dat Hoegaarden geen fusie zou aangaan, tenzij gedwongen. Laten we ook duidelijk zijn: op dit ogenblik staat nergens geschreven dat fusies verplicht zijn.

“Op dit ogenblik zijn we er nog niet klaar voor. Er zijn andere problemen zoals de naweeën van corona en de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne. Bij de vorige verkiezingen hadden we inderdaad gezegd: geen fusie. Maar als bestuur moet je toch alle parameters nagaan. We moeten de zaak dus onderzoeken en zien welk aanbod we krijgen”, aldus de burgemeester, die er ook geen datum op wil plakken. Het zou dus nog kunnen in 2024.

Hoegaarden bij de fusie in 1977

Acties tegen fusie

Schepen Tom Groeseneken (CD&V) zei nog onlangs dat er zeker geen fusie zou komen en dat ze Tienen met hun aanbod hadden wandelen gestuurd, maar dat klopt niet meer volgens de burgemeester. Oppositiepartijen Vooruit en N-VA zijn zeer niet happig op een fusie en Gewoon Wit neemt nog geen standpunt in.

Zien wat het wordt want bij de vorige fusies in 1976 kwamen er heel wat protestacties in Hoegaarden en dat zal nu niet anders zijn. In Hoegaarden staat zeker niemand, behalve enkele politici, te springen voor een fusie. Wie daarover meer wil weten komt best naar het Armistis concert door de Totale Waanzin in het Paenhuys op 7, 8 en 9 april.

Van een stortvloed aan reacties …

Van een stortvloed aan reacties op sociale media tot zelfs een revue: bewoners zijn resoluut gekant tegen een fusie met naastliggende stad

Lynn Minnot, gewezen CD&V-raadslid, ontving op Facebook een vijfhonderdtal berichten over de fusie van Hoegaarden met Tienen. 
Lynn Minnot, gewezen CD&V-raadslid, ontving op Facebook een vijfhonderdtal berichten over de fusie van Hoegaarden met Tienen.  — ©  FG

Het Nieuwsblad – Achiel Baeken – Zaterdag 16 april 2022

Hoegaardiers reageren op Facebook massaal en furieus tegen een mogelijke fusie van hun biergemeente met de suikerstad Tienen. Koldergroep Totale Waanzin heeft er zelfs een revue over gebracht en gewezen CD&V-raadslid Lynn Minnot kreeg op Facebook bijna 500 reacties tegen de fusie.

We willen niet bij Tienen! In het Hoegaardse kolderdialect van Totale Waanzin klinkt dat als We wille ni bè Tuyne. Dat is ook de titel van de revue van de groep. Voor de drie opvoeringen liep het ontmoetingscentrum ’t Paenhuys eivol en het applaus was niet min. Inhoudelijk was de revue immers niet mals voor Tienen.

Gitarist, fluitist en bestuurslid van de koldergroep Luk Vandenplas concludeert uit de reacties dat de Hoegaardiers zich radicaal verzetten tegen een opslorping door Tienen. “Tiense politici beweren dat Hoegaarden een slaapgemeente is zonder werk, industrie, muziekschool, winkels, ziekenhuis of sportvelden”, zegt hij. “Weet je wat zij niet vermelden bij die beweringen? Respect voor de Hoegaardiers, het verleden van hun gemeente, de bekendheid om het bier. Ze vergeten blijkbaar dat het gemiddelde inkomen van een Hoegaardier hoger ligt dan dat van een Tienenaar. Een fusie draait alleen om centen.” Wat hij aanhaalde, komt ook voor in de revue, waarin ook Herman Vandermeulen van de vroegere koldergroep Tiense Straatmuzikanten (nu ‘Ich èn éja’)aan het woord kwam. Hij riep op een actie tegen de fusie te starten.

Ook het gewezen Hoegaardse CD&V-raadslid Lynn Minnot lanceerde op Facebook een actie tegen de fusie. Ze verhuisde onlangs naar Leuven en moest dus ontslag nemen, maar ze blijft zich inzetten voor Hoegaarden en zeker voor het behoud van de gemeente. “Ik kreeg al rond de 500 reacties binnen en ze blijven maar toestromen”, vertelt ze. “Niet alleen de Hoegaardiers verwerpen een fusie. Ook sympathisanten van buiten de gemeente doen dat. Ze willen de onafhankelijkheid van de biergemeente bewaren. Een eventuele fusie met Bierbeek en Boutersem blijkt populairder dan die met Tienen.”